studii vizuale și societate

Studii vizuale

Absolvenţii vor avea capacitatea de a se exprima vizual într-un mod autentic, în raport cu noile concepte şi tendințe stilistice din arta contemporană precum şi posibilitatea de a relaţiona cu factori socio-economici de care depinde evoluția lor în domeniu galerii, muzee, şcoli, asociații, fundații şi institute culturale.

studii vizuale vedere încețoșată după criza hipertensivă

Autorizat provizoriu în programul a fost acreditat distinct pe cele trei direcții de specializare în și reevaluat periodic conform legislației în viguare. Beneficiază de aportul unor cadre didactice cu o prestigioasă activitate de creație artistică la nivel național și internațional și o dinamică a evenimentelor extracurriculare oferite studii vizuale, printre care inițierea Festivalului studențesc StudentFEST, Studii vizuale de desen, Bienala de afiș și ilustrație de carte, simpozioane de pictură și sculptură.

Traseul parcurs Programul de studiu Arte Plastice -Pictură reprezintă o direcţie de studiu a programului mai larg, destinat Artelor vizuale, venind, pe lângă bagajul de cunoştinţe şi aptitudini generale ale acestuia, cu anumite caracteristici specifice picturii.

Școala FDVDR: Arte vizuale - desen în cărbune

Astfel, asimilarea unor cunoştinte fundamentale de teoria culorii, de tehnica şi studii vizuale picturii, de utilizarea materialelor de lucru specifice este prioritară, atât din perspectiva tradiţiei picturii, cât şi dintr-o perspectivă inovativă regăsită la nivelul unor discipline propuseorientată spre noile medii şi noile tehnologii, care pot constitui un suport în reevaluarea şi revalorificarea picturii în relaţie cu provocările de actualitate din câmpul artei, ce va fi aprofundată la nivelul masteral.

Programul de studii universitare Arte Plastice-Grafică are un profil aparte conturat prin asocierea dintre studiul fundamental al graficii de şevalet şi al gravurii cu pregătirea complementară orientată către ramura aplicativă a graficii publicitare şi de carte.

Antropologie vizuală [Lect. David MacDougall Încă de la primele explorări de teren antropologii au făcut apel la suportul vizual pentru a consolida veridicitatea practicilor culturale și dinamicilor sociale documentate pe baza notelor de teren, transformate ulterior în ample texte etnografice. Într-o disciplină dominată de producțiile etnografice textuale antropologia vizuală și-a consolidat timid și doar foarte recent o poziție-cheie.

Dobândirea competenţelor profesionale sunt orientate pe cunoaşterea și explorarea creativă a limbajului și instrumentarului de comunicare vizuală, a tehnicilor de reprezentare ale desenului și culorii, tehnicilor gravurii, cărții și ilustrației de carte şi ale tehnologiilor informaţionale, necesare transpunerii în material a proiectelor artistice. Totodată, disciplinele și temele de studiu sunt concordante cu tendințele artei contemporane, printr-o înnoire continuaă a conceptelor studii vizuale artă și incursiunile creative în studii vizuale de semnificare.

studii vizuale forum de viziune apek

Sunt încurajate formarea abilităţilor de comunicare artistică şi gestionarea cunoștințelor dobândite prin demonstrarea deprinderilor, argumentarea proiectelor de creație, utilizarea terminologiei de specialitate, evaluarea constructivă a demersului artistic sub aspect formal, al stilului şi al tehnicii în domeniile de manifestare specifice graficii.

Oferta educaţională, modul de predare şi asimilare a conţinutului disciplinelor alături de libertatea de informare şi recunoaştere a surselor alternative a fiecărui student, ţine cont de caracterul singular al experienţei şi formării individuale.

Este organizat în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti și îşi propune să ofere un program interdisciplinar de teorie și practica imaginii, explorând transformările istorice ale codurilor de reprezentare pentru a înțelege rolul pe care produsele vizuale îl ocupă în viața de zi cu zi.

Programul de studii al specializării Arte Plastice-Sculptură conţine discipline teoretice şi practice din domeniul artelor vizuale. Formează profesionişti capabili de a păstra şi de a cultiva valorile tradiţionale în sculptură, de a sonda structurile arhetipale ale formei, de a asimila specificul noilor limbaje vizuale din sculptura contemporană, prin folosirea tehnice tradiţionale şi soluţiilor inovatoare.

studii vizuale descărcați gratuit cărți despre oftalmologie

Practicile se desfășoară în baza acordurilor instituționale cu parteneri precum: muzee de artă, licee de artă, galerii de artă, colecţii de artă, biblioteci, institute de cultură, muzee de artă populară, case de cultură, asociaţii şi fundaţii studii vizuale artă, organizaţii profesionale, comunităţi artistice, tabere de creaţie: Casa de Cultură Petroşani, Pensiunea Panorama Ghelari, Arsenal Parc Sebeş, Asociaţia PAO — atelier experimental Potoc, FAD, Liceul de Artă, Timișoara, ș.

Puncte tari Facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii are loc prin prin identificarea posibilităţilor, instituţiilor şi surselor de formare complementară, aplicată și nu în ultimul rând dobândirea unei experiențe dotorate studii vizuale de mobilitate a studenţilor, organizarea de manifestări culturale, expoziţionale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, accesul la mijloace fixe și mobile, publicări de articole, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, premii, consiliere socio-profesională, participări la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.

studii vizuale viziunea a scăzut cu una

Fiecare student poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru această activitate 60 de ore. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă, costituind o experienţă de lucru utilă în vederea angajării.

Descrierea specializarii Programului de studii Conservare-restaurare se încadrează în domeniul Arte vizuale şi corespunde ariei de preocupări specifice domeniului patrimoniului cultural material naţional mobil şi imobil.

studii vizuale viziune aproximativ sută la sută

Este o specializare bazata pe multidisciplinaritate, bazata pe colaborari interinstitutionale, nationale si transfrontaliere.