Studii masterale

Studii vizuale directe,

Trigonometrie de la Zero (cl. 10) Functia sinx, cosx, tgx, ctgx Cerc trigonometric. Lectia 1

Este organizat în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti și îşi propune să ofere un program interdisciplinar de teorie și practica imaginii, explorând transformările istorice ale codurilor de reprezentare pentru a înțelege rolul pe care produsele vizuale îl ocupă în viața de zi cu zi.

Programul pune accent pe analiza regimurilor de producție audio-vizuală și pe stimularea continuă a deprinderilor de observare și asimilarea tehnicilor de structurare a discursurilor vizuale.

  • Studii masterale | Unarte
  • Sifilis la vedere

Dimensiunea practică a programului masteral se structurează pe participarea la ateliere, festivaluri de film documentar, vizitarea și dezbaterea pe marginea unor expoziții de artă cu componentă socială manifestă și cooptarea masteranzilor într-o cercetare colectivă de teren la sfârșitul primului an de studiu aproximativ două săptămâni.

Cui se adresează?

studii vizuale directe

Masterul este deschis absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi umaniste, artă şi cinematografie, precum și studii vizuale directe altor specializări, conexe sau nu, care manifestă interes pentru studiile vizuale și cercetări sociale. Conținutul programului Structura programului privilegiază lucrul individual cu masteranzii și relația de mentorat; feedback-ul, peer-review-ul și cursurile tip atelier sunt metode predilecte de învățare.

În vederea elaborării tezei de dizertație masteranzii au la dispoziție un curs de metode și tehnici de scriere academică în domeniul științelor sociale.

studii vizuale directe

Oportunități profesionale Competențele studii vizuale directe în urma participării la acest program completează calificarea pentru scriere critică, producția audio-vizuală, expertiză social media sau CSR, consiliere de imagine, proiecte muzeale, comunicare digitală, cercetare calitativă de piață, marketing și publicitate.

Programul deschide o serie de oportunități în domeniul activităților culturale: curatoriat și activități muzeale, proiecte de documentare vizuală, elaborare de politici culturale, urbanism participativ, intervenție culturală.

studii vizuale directe

A fost visiting professor la numeroase universităţi şi centre de studii avansate din Franţa, Elveţia, Germania, Belgia, Canada, Ungaria şi Bulgaria. A desfăşurat o intensă activitate de cercetare la Centrul de Cercetări Antropologice al Academiei Române.

  1. Acuitatea vizuală de la mare
  2. Anul 1 Grafică pe computer — Tehnici Multimedia Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile oferite de tehnologia digitală în sfera creaţiei artistice precum şi în zona aplicativă a graficii atât la nivel practic cât şi la nivel conceptual.
  3. Vederea s-a deteriorat într-o zi
  4. Mijloace pentru îmbunătățirea vederii
  5. Înţelegerea structurii şi construcţia modului de desfăşurare şi îmbinare a acestora, relaţia dintre formă, volum proporţie.

Domeniile sale de specializare sunt: etnopsihologie, identitate şi etnicitate, studiul comunităţilor. Dintre lucrările sale menţionăm: Fascinaţia diferenţeiSocio hai-hui.

studii vizuale directe

Cinci introduceriEtnografii urbane: cotidianul văzut de aproapecoordonatorScutecele naţiunii şi hainele împăratului: note de antropologie publicăConditia romă şi schimbarea discursuluicoordonat împreună cu Petre Matei. Din până în a fost directorul Muzeului Țăranului Român. În a fost decorat de Preşedintele României pentru serviciile aduse culturii române.

studii vizuale directe

Ultimele volume apărute au fost Hotel Ambos Mundos. Eseu de antropologie borgesianăEtnogeneză și țuicăÎn căutarea corpului regăsit.

studii vizuale directe

O auto etnografie a spitalului și Acasă în lume apărută postum, înco-editor cu Ioana Tudora. Share this:.