Meniu de navigare

Viziunea este în monografie, monografie - definiție și paradigmă | dexonline

Viziunea este în monografie intermediul Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

Contabilizarea subvențiilor guvernamentale și comunicarea de informații privind asistența guvernamentală fac obiectul IAS Contabilizarea subvențiilor guvernamentale se poate realiza în conformitate cu una dintre următoarele două abordări: abordarea bazată pe capital, sub incidența căreia o subvenție este recunoscută în afara profitului sau pierderii, și abordarea pe bază de venit, prin care subvenția este înscrisă în contul de profit și pierdere, într-un singur exercițiu sau în mai multe exerciții.

Articolul urmărește să scoată în evidență o serie de asemănări și deosebiri între regle­mentările contabile românești și IFRS în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor cor­porale. Termeni-cheie: amortizare, imobilizări corporale, valoare reziduală, impozite amânate, OMFP nr.

Dicționare specializate Aceste definiții explică de obicei numai înțelesuri specializate ale cuvintelor. După conținutul lor, monografiile pot fi literare ex. Viața și opera lui M. Eminescu de G. Călinescu, C.

Spre deosebire de reglementarea românească, IAS 16 Imobilizări corporale prevede că amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu data de la care activul devine disponibil pentru utilizare. În notele explicative trebuie să se menționeze modificarea de metodă contabilă, precum și efectul acesteia asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității.

IAS 16 prevede utilizarea a diverse metode de amortizare în vederea alocării sistematice a valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viață utilă.

cum să înrăutățești viziunea într-un singur ochi

Acestea includ metoda liniară, metoda amortizării degresive și metoda unităților de producție pct. Atât referențialul contabil național, cât și cel internațional sunt flexibile în ceea ce privește posibilitatea de revizuire periodică a metodei de amortizare, cu justificarea schimbării metodei și prezentarea impactului în recenzii despre clinici oftalmologice explicative la situațiile financiare anuale.

În timp ce OMFP nr.

recuperarea vederii glaucomului

Prin aplicarea legislației românești, schimbarea metodei de amortizare afectează exercițiile financiare începând cu următorul după cel în care a fost luată decizia de modificare. În același timp, aceeași schimbare tratată conform prevederilor IFRS se recunoaște începând cu perioada în care ea a fost aprobată Bendovschi,p.

Declarația săptămânii

În situația în care o entitate decide trecerea unor imobilizări corporale în conservare, în funcție de politica contabilă adoptată, aceasta va evidenția în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată pct. Se poate justifica revizuirea duratei de amortizare întrucât imobilizările corporale trecute în conservare au utilizarea întreruptă.

SUPER MEMORANDUMUL publicat in 2016

Prin aplicarea standardului IAS 16, amortizarea activelor imobilizate continuă și în perioada în care acestea sunt trecute în conservare. Chiar dacă nu se va proceda la înregistrarea amortizării unui activ imobilizat, atâta timp cât acesta este clasificat ca fiind deținut pentru vânzare, se poate apela la teste pentru depreciere în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor.

trusa oftalmologului

Exemplu Entitatea X achiziționează la data de N-1 o clădire la costul de Aceasta se va amor­tiza în 20 de ani utilizând regimul liniar. Se neglijează valoarea reziduală de la calculul amortizării. La Ca urmare, activul imobilizat este clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării.

cum să cunoști sau nu viziunea satului

Valoarea justă a clădirii este de Se preconizează că vânzarea va avea loc la data de