Aplicarea prezentării prin infrasunete. Prezentare pe tema ecografiei, infrasoniei

Viziune umană hertz. Unde scalare: Viziunea lui Tesla (I) | Tehnici și tehnologii ezoterice

Măsurarea zgomotului mediului de lucru - TURCLAB

Posted on October 7, by ezotech Continuăm subiectul undelor viziune umană hertz prin prezentarea viziunii unor experimentatori. În acest post începem cu Tesla.

Seifer este cunoscut pentru munca minuţioasă de documentare, mergând viziune umană hertz special pe analiza unor documente originale din epocă, încercând să evite dezinformările, falsurile sau speculaţiile. Primul caz undele transversale corespunde conceptului de eter ca mediu pentru propagarea impulsurilor ondulatorii; iar cel de-al doilea caz undele longitudinale corespunde cu ceea ce astăzi este cunoscut ca energia cuantică analogă propagării undelor sonore prin aer.

Intervalul normal de auz pentru tineri sănătoși și tineri este de la 20 Hertz mediu la 20 mii Hertz. Urechea umană este mai sensibilă la frecvențele medii între și 4 mii Hertz.

Tesla a susţinut, împotriva tuturor argumentelor contrarii, chiar şi până în zilele noastre, că frecvenţele sale electromagnetice se propagau sub forma unor impulsuri longitudinale, ca gloanţele, şi astfel puteau să transporte cu mult mai multă energie decât undele transversale hertziene.

Bărbat cu aer tineresc şi trăsături fine, cu barbă, fruntea înaltă şi chipul prelung, Hertz atrăsese atenţia lumii efectuând primele experimente semnificative de comunicaţii fără fir, multe dintre acestea fiind repetate sau dezvoltate de Tesla.

  • Care este distanța celei mai bune viziuni
  • Zboară viziunea zboară
  • Aplicarea prezentării prin infrasunete. Prezentare pe tema ecografiei, infrasoniei
  • Diapozitiv numărul 8 Descrierea diapozitivei: Infrason în medicină În medicina modernă, se folosesc destul de multe echipamente care sunt folosite pentru tratarea infrasunetelor.
  • Ce este dioptria în viziune

De asemenea, a reuşit să măsoare lungimea de undă a undelor din conductor. Cu toate acestea însă, Hertz s-a deosebit decisiv de Tesla în privinţa interpretării semnificaţiei ecuaţiilor lui Maxwell şi a conceptualizării structurii eterului, decurgând de aici. Extrăgându-şi clarificările mai mult din teorie decât din experimente, Hertz crease o interpretare matematică elegantă a ecuaţiilor lui Maxwell, însă cu preţul unor aspecte ale teoriei lui Maxwell, mai ales potenţialele de vector cantitate care are amplitudine şi direcţie şi scalar cantitate care are amplitudine, însă știri oftalmice are direcţie, asemenea unui punct sau unui câmp.

Legături pentru diapozitive:

Repetând experimentele lui Hertz, Tesla a postulat că aceste componente nu ar fi viziune umană hertz să fie eliminate. A obţinut anumite rezultate şi întreaga lume le-a aclamat ca reprezentând o verificare a acestei venerate teorii, însă în realitate ceea ce a observat el tindea să-i dovedească tocmai falsitatea.

viziune umană hertz

Repetând experimentele lui Hertz, cu aparate mult îmbunătăţite şi cu mult mai puternice, am avut satisfacţia că ceea ce observase nu reprezenta nimic altceva decât efectele undelor longitudinale într-un mediu gazos, cu alte cuvinte unde propagate prin compresiuni şi expansiuni alternative [sublinierea autorului]. Repetând experimentele lui Hertz, Tesla încercase să îi arate profesorului german că generatorul său putea să producă o frecvenţă mult mai adecvată pentru transmiterea fără fir a impulsurilor.

Unde scalare: Viziunea lui Tesla (I) | Tehnici și tehnologii ezoterice

Tesla pusese deja ochii pe ideea transmiterii energiei de putere prin mediul ambiant, iar paradigma hertziană pur şi simplu împiedica această posibilitate. Însă egourile s-au ciocnit, un Weltanschauung ameninţându-l pe altul, iar Hertz nu avea să ajungă niciodată să înţeleagă faptul că dispozitivul său era depăşit.

viziune umană hertz

Poate că acest fapt a fost spre avantajul lui Hertz, deoarece până în zilele noastre frecvenţele destinate transmisiunilor fără fir sunt denumite unde hertziene, când, în realitate, îi aparţin lui Tesla, deoarece sunt produse de oscilatori continui de înaltă frecvenţă şi nu de aparatul primitiv al lui Hertz întrerupt de un interstiţiu pentru scânteie. Vedem mai sus analogia cu mediul gazos.

viziune umană hertz

Tesla ne indică că undele e. A se vedea transmiţătorul-amplificator turnul de la Wardenclyffe şi reproducerea lui la scară redusă de către Konstantin Meyl şi studenţii săi. Mergând doar pe folosirea undelor hertziene este într-adevăr imposibil aşa ceva. E drept că pentru turnul de la Wardenclyffe mai trebuie luat încă ceva în calcul: curenţii telurici. Meyl în experimentele orginale şi nu de bobine clasice, aşa cum sunt obişnuiţi electroniştii din ziua de astăzi, aceştia, din urmă, lucrând doar cu unde e.

A se remarca interpretarea diferită a ecuaţiilor lui Maxwell în forma originală de către Tesla. Vezi postul anterior. Morala este că fizicienii teoreticieni care stăpânesc foarte bine matematica sunt alge marine pentru viziune să aleagă o formă elegantă a unei teorii în detrimentul părţii experimentale, care uneori le scapă.