Eminescu: înțelepciune politică românească și viziune de orizont european - MagnaNews

Viziune orizont,

WhatsApp Călinescu, ilustrul compatriot care a înțeles poate cel mai pătrunzător și mai subtil Fenomenul Eminescu, pe care-l omagiem în fiecare an, viziune orizont 15 ianuarie, de la o vreme împreună cu Limba Română, a ambiționat să pună în fapt spusa unui sculptor celebru: din blocul Eminescu, care părea și pare și astăzi încă enigmatic și inexpugnabil, să înlăture tot ce-i face imaginea de necuprins și să-l cioplească în așa fel încât din volumul dur al materiei să se dezvăluie chipul real al personalității cea mai fascinantă a spiritualității românești.

Și a pornit, în răspăr, sfidător în venerația sa, afirmând că prea vedem în Eminescu o ființă la superlativ în toate, din sfera perfecțiunii, căci n-ar fi chiar cel mai știutor și mai vizionar în toate câmpurile cunoașterii — dar oricum cea mai înzestrată minte a românilor.

Etichete foto:

Eminescu — începuse prin a spune G. Călinescu, Eminescu a fost și precursorul, de fapt întemeietorul geopoliticii românești, prin publicistica sa cotidiană și de o viziune orizont, complexitate și profunzime neatinse de nimeni altul la noi. Să luăm, spre pildă, realitatea geopolitică europeană.

miopia investițională este

O realitate aparent mai stabilă, mai inerțială, așezată solid pe coordonate geografice de durata geologică, dar care, statornică totuși în istorie pe un soclu mai durabil ca altele, își păstrează cu toate acestea, în timp, date esențiale dar și de strictă actualitate. De ce?

Forumul pentru tratamentul hipermetropiei

Pentru că, și în țară, și în lume, există permanențe deși nici ele chiar… veșnice și există cicluri repetabile într-un fel sau altul. Cum să scrii despre țară și lumea în care trăiești zi de zi, în vâltoarea și schimbările cotidiene, iar ceea ce scrii să rămână neștirbit și de netăgăduit și peste zeci viziune orizont zeci de ani?

  1. mare, larg, perspectivă, coastă, infinit, orizont, viziune, vedere | Pikist
  2. Această linie este proiectată peste partea de sus a tuturor instrumentelor.
  3. Pentru vederea fizică
  4. Despre Noi | Liceul Teoretic Orizont

Să luăm, așadar, Europa, cea din vremea lui. În ce constă însă aici tradiţiunea? Ea constă în ceea ce ne impune chiar poziţiunea noastră geografică: de a evita orice provocare faţă de puterile noastre vecine şi de-a întreţine îndeobşte cu toate puterile cele mai bune relaţiuni.

cum să îmbunătățim viziunea unei cărți

Prin aspiraţiunile noastre, prin dezvoltarea intelectuală ce şi-a dat România de jumătate de secol aproape, ea a căutat viziune orizont se apropia de civilizaţiunea apuseană; ideile de progres, dezvoltarea noastră economică trebuie să fie pururea, ţinta noastră pentru a ne întări înlăuntru şi a inspira încredere în afară.

Dacă puterile de la Berlin nu ne-au garantat neutralitatea, trebuie că noi, prin atitudinea ce-o vom ţine-o, să nu ne depărtăm câtuşi de puţin de la o politică înţeleaptă, care să nu se inspire decât viziune orizont propriile interese, româneşti, fiindcă este o probă evidentă că o asemenea politică este singura bună pentru România, fiindcă pururea am cerut-o, fiindcă am regretat şi regretăm astăzi că înaltul areopag european nu ne-a asigurat el însuşi condiţiile de existenţă ce le doream cu toţii pentru statul nostru.

Noi nu putem decât regreta că se văd tendinţe de a ne angaja în tr-o politică bazată pe apropierea exclusivă către una sau cealaltă din marile puteri, depărtând-o astfel de la linia de conduită pe care o socotim singura bună, fiind inspirată numai din propriile noastre interese.

mandala pentru vedere

Avem într-adevăr trebuinţa de păstra bunăvoinţa Austriei; dar trebuinţa aceasta este egală către toate puterile mari. Avem nevoie şi de Italia, şi de Rusia, şi de Germania, şi de Anglitera, şi de Franţa, în mod cu totul egal. Acesta este întreg înţelesul poziţiei noastre dificile în Orient. Popor latin, înconjurat de slăvi, de maghiari, de germani, noi nu putem răzima pe nici o simpatie de rasă, care e cea mai puternică dintre toate … Înclinând spre una sau spre alta e evident că punem în cestiune interesele sau ale unuia sau ale altuia.

  • Provocarea noastră Gestionarea resurselor umane prin externalizare s-a impus în acești ani ca o activitate importantă în procesele organizaționale, devenind o variabilă cheie pentru a atinge diverse niveluri de competitivitate.
  • Am 40 de ani am hipermetropie
  • Astfel,am scrutat mereu realitatea din jur, icercand sa inteleg temeiurile logice ale acestei alcatuiri.
  • Viziunea şi Misiunea Viziunea La Liceul Teoretic Orizont  credem că, toți elevii și personalul nostru sunt ființe umane unice, capabile de creștere și dezvoltare spirituală, morală, intelectuală și fizică.
  • Eminescu: înțelepciune politică românească și viziune de orizont european - MagnaNews

Şi marea nu este numai un element, ci o mare faptă economică, căci este un puternic mijloc de comunicaţiune, drumul popoarelor. Eu las lumea că să meargă cum îi place dumisale — misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii ce va veni. Nu caut adepţi la ideea cea întâi, dar la cea de viziune orizont doua sufletul meu ţine că la el însuşi.

INVESTITII CU 150 EUR/LUNA: Interviu cu cel mai tanar patron din comunitatea Investitorul Inteligent