Trial&Error, exerciții de video și performance la FemCAV

Video de exerciții vizuale, Capturi de ecran

Conținutul

  Programul terapeutic va trebui să vizeze limbajul sub toate aspectele sale, considerându-l un sistem integrat al gândirii şi comunicării.

  video de exerciții vizuale

  Domeniile de intervenţie sunt atât la nivel cognitiv, de comunicare și limbaj, cât și la nivel psihomotor. Obiectivele trebuie să contribuie la dezvoltarea semanticii, sintacticii și foneticii.

  video de exerciții vizuale

  Din punct de vedere semantic, copilul cu tulburare de dezvoltare a limbajului este învățat: Să opereze cu structura perceptiv-motrică de culoare. Să opereze cu structura perceptiv-motrică de formă. Exemple de activităţi de învăţare: exerciții de asociere adecvată a cuvântului care denumeşte forma cu percepţia vizuală a acesteia, video de exerciții vizuale de încastrare de forme, exerciții-joc de asociere a formei cu diferiteobiecte; exerciții de alegere a obiectelor după criteriul formă; Să opereze cu elementele de schemă corporală.

  video de exerciții vizuale

  Exemple de activităţi de învăţare: exercițiide recunoaştere a anotimpurilor după caracteristicile esenţiale, cu suport vizual, exercițiide asociere a anotimpurilor cu fenomene ale naturii, exercițiide asociere a diferitelor obiecte de îmbrăcăminte cu anotimpul corespunzător, exerciții de asociere a unor evenimente şi sărbători cu anotimpul corespunzător Crăciunul, Anul Nou, Paştele, vacanţa mare etc. La nivel sintactic, copilul este învățat să alcătuiască propoziţii simple după imagini.

  video de exerciții vizuale

  Exemple de activități de învățare: exerciţii de formulare logică a propoziţiilor scurte utilizând suport vizual, exerciţii-răspuns la întrebări simple, exerciţii de integrare a cuvintelor noi în enunţuri proprii. La nivel fonetic, se intervine prin învățarea copilului: Să execute corect exerciţiile de gimnastică ale aparatului fono-articulator.

  Exemple de activităţi de învăţare: limba în formă de săgeată, de lopată, lipirea limbii lopată de toată suprafața palatului și desprinderea ei cu forța, desprinderea fiind însoțită de plescăit, cu maxilarul închis apoi deschis, limba jgheab pe alveolele inferioare, cu expirația lină a aerului, mișcări de strângere puternică a buzelor cu apucarea unui cartonaș, creion; Să execute corect exerciţiile de gimnastică respiratorie.

  Exemple de activităţi de învăţare: exerciții de emitere prin demonstrație și imitație, exerciții de pronunție a sunetelor în silabe deschise, închise — cu vocale, diftongi, triftongi, trecându-se la pronunția lor urmată de consoane, exerciții de pronunție a unor serii de cuvinte cu sunetele urmărite în poziție inițială, de mijloc și finală, de la cuvinte monosilabice la cele plurisilabice, exerciții de pronunție a unor propoziții în care se folosesc cuvinte ce conțin sunetele deficitare.

  video de exerciții vizuale

  Trebuie subliniat că pentru corectarea tulburărilor de dezvoltare a limbajului sunt necesari mai mulți ani de terapie pluridisciplinară și rezultatele trebuie interpretate în contextul etiologiei care a dus la apariția acestor tulburări.