Tehnici cu deficiență de vedere, Tehnica de diagnostic pentru copiii cu deficiențe de vedere

Навигация по записям

Prezentarea perspectivelor asupra deficienţelor vizuale. Analiza implicaţiilor studiilor privind deficienţele vizuale asupra psihologiei dezvoltării.

  1. Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project
  2. Care a născut cu o vedere slabă

Această aserţiune porneşte de la premisa că funcţiile sau abilităţile vizuale depind de o structură oculară anatomică integră şi de o funcţionare fiziologică adecvată a ochiului, căilor vizuale şi a scoarţei cerebrale. Intervenţiile, în cazul unor perturbări, ţin de remedierea devierilor patologice de la diferite nivele. Abordarea educaţională s-a axat mai ales pe problematica coordonării ochi-mână şi influenţa acesteia asupra procesului educaţional şi a abilităţilor de viaţă independentă.

tehnici cu deficiență de vedere

Termenii-cheie în această abordare sunt percepţia vizuală, procesarea cognitivă a informaţiei vizuale şi disfuncţiile perceptiv-motorii. Abordarea din perspectiva dezvoltării porneşte de la prezumţia că toţii copiii, cu şi fără deficienţe, se dezvoltă după unele stadii progresive, fiecare stadiu fiind dependent de integrarea stadiilor precedente.

tehnici cu deficiență de vedere

Spre exemplu, reflexele înnăscute constituie fundamentul mişcărilor voluntare ulterioare. În cazul în care apar deficienţe de vedere, copilul trebuie să fie învăţat să-şi folosească vederea rămasă printr-un program de experienţe vizuale specifice etapelor din dezvoltarea funcţiilor vizuale cum ar fi programul dezvoltat de Barraga. Abordarea funcţionalistă porneşte de la ideea că funcţiile vizuale s-au maturizat, atât de mult cât a fost posibil şi toate componentele motorii esenţiale au fost achiziţionate.

tehnici cu deficiență de vedere

Urmează o analiză a activităţilor cotidiene specifice adultului şi o evaluare a nevoilor funcţionale ale adultului cu deficienţe vizual, în măsura în care funcţiile vizuale sunt implicate în viaţa cotidiană. Astfel, funcţiile vizuale sunt parte a abilităţilor de viaţă independentă hrănire, auto-îngrijire, îmbrăcat-dezbrăcat, sănătate, etc.

În plus, după antrenamentele pentru forță, se va observa o ușurință în realizarea anumitor exerciții ce anterior erau considerate mai dificile.

Aserţiunea menţionată mai sus poate să fie ilustrată prin dezvoltarea limbajului şi achiziţia noţiunilor cu specific spaţial. Astfel, fiecare limbă conţine cuvinte cu conotaţii vizuale, cum sunt denumirile culorilor, a corpurilor cereşti ex.

tehnici cu deficiență de vedere

În rândurile care urmează vom proceda la o prezentare succintă a principalelor direcţii teoretice şi a implicaţiilor practice ale luării în studiu a copiilor deficienţi vizuali în raport cu copiii văzători.

Spre exemplu, rezultatele obţinute pot confirma sau infirma existenţa unor achiziţii premergătoare unei anumite etape în dezvoltare, conducând astfel la formularea de noi ipoteze privind interdependenţa dintre diferitele variabile implicate în trecerea de la o etapă la alta a dezvoltării.

Chirurgia cataractei în ziua în care sunt prescrise Cu sprijinul tehnic și financiar din partea reprezentanței UNICEF în România, s-a persoane cu handicap fizic, din care copii, persoane cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate; m diagnosticare şi intervenţie timpurie, la măsuri pentru prevenirea. Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere au conceput o serie de tehnici care le permit să finalizeze activitățile de zi cu zi. Ele își. Viata persoanelor cu dizabilitati totale sau partiale de vedere, poate fi complicata in ochii celor din afara. Multi ii compatimesc si incearca sa ii.

De asemenea, se pot evidenţia unele aspecte cărora li s-a acordat o importanţă mult prea mare pentru dezvoltare, în timp ce altele au fost omise. Se poate spune că, prin studiul copiilor cu deficienţe, teoria şi practica dezvoltării se completează şi se re-elaborează.

tehnici cu deficiență de vedere

Însă, explicarea acestor interrelaţii nu este atât de simplă. Cercetările privind tehnici cu deficiență de vedere vizuală severă deschid perspective noi şi asupra altor tipuri de deficienţe sau disabilităţi, asociate celei vizuale, cum ar fi surditatea sau deficienţa mintală.

Cu ce venim nou? \

Aceasta nu trebuie să se bazeze doar pe simpla observare a copilului cu deficienţe sau pe formularea unor inferenţe dinspre stadialitatea dezvoltării, ci tablele cu litere pentru a testa vederea înţelegerea proceselor generale ale dezvoltării şi a posibilelor abateri de la normă, specifice unei anumite deficienţe.

Răspunsul este oferit prin trei modalităţi posibile de studiu a dezvoltării copiilor văzători şi a celor cu deficienţe vizuale Lewis, Collis, : - Coroborarea datelor specifice psihologiei dezvoltării persoanelor văzătoare cu cele obţinute în urma studiului copiilor cu deficienţe vizuale constituie o sarcină destul de dificilă.

De vreme ce majoritatea subiecţilor implicaţi în cercetările specifice psihologiei dezvoltării sunt văzători, teoria generală a dezvoltării este considerată ca tehnici cu deficiență de vedere punctul de pornire în înţelegerea dezvoltării oricărui copil. În această situaţie s-ar pierde însă valorizarea şi testarea reciprocă a teoriilor.

tehnici cu deficiență de vedere

Astfel, în cadrul fiecărui domeniu pot fi analizate asemănările şi deosebirile dintre dezvoltarea copilului văzător şi a celui cu deficienţe. Principala problemă provine din faptul că dezvoltarea într-un anumit domeniu nu are loc în mod independent, ci în relaţie cu alte arii de dezvoltare. Preview document Tehnici de Recuperare a Vizualitatii.

DOC prima pagina si cuprins.

Terapie Sherborne - Sprijină capacitatea copiilor de a relaţiona cu cei din jurul lor.