Laser de vizualizare restaurare, Restaurare modernă | Tele U Craiova

Its precarious state of conservation imposed a detailed physical - chemical analysis, and the applied restorative treatments required a complex approach.

cine are cea mai bună vedere

The use of modern restorative methods such as ultrasound, laser or vacuum treatments made this piece regain its shape, chemical and mechanical stability. Keywords: statuary group, Jupiter Fulminans, bronze, ultrasound, laser treatment, vacuum, restoration, conservation Situl arheologic de la Cioroiu Nou1 a devenit în ultimii ani mult mai bine cunoscut, graţie cercetărilor arheologice ce se desfăşoară aici an de an de către Muzeul Olteniei din Craiova, în special începând cu anulsub coordonarea arheologului Dr.

Dorel Bondoc. O descoperire făcută recent merită însă o atenţie specială, datorită specificului, dar şi ineditului său.

Restaurare modernă

În anulsăpăturile arheologice de la Cioroiu Nou s-au desfăşurat în aşezarea civilă, în imediata vecinătate de nord a fortificaţiei romane. Dintr-un nivel arheologic din perioada romană, databil în prima jumătate a secolului III, au fost recuperate o statuetă de bronz redându-l pe Jupiter Jupiter Fulminans de la Cioroiu Nouo reprezentare de acvilă şi un soclu, toate de mici dimensiuni şi descoperite în acelaşi loc.

În Dacia, până la momentul de faţă sunt cunoscute cinci statuete cu reprezentarea lui Jupiter3, însă nici una dintre acestea nu se poate constitui într-o analogie valabilă pentru reprezentarea de la Cioroiu Nou4.

Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, vol. Descrierea piesei Această laser de vizualizare restaurare a putut fi realizată numai după restaurarea piesei, fiindcă din punct de vedere al stării de conservare, piesa era acoperită de un strat gros de sol amestecat cu compuşi de coroziune.

medicamente pentru miopia ochilor

Grupul statuar este format din trei piese: statuetă din bronz cu reprezentarea lui Jupiter, statuetă de bronz cu reprezentare de acvilă şi un soclu din bronz v. Foto 2.

Corpul este laser de vizualizare restaurare, cu muşchii pectorali şi abdominali reliefaţi, braţul drept este întins înainte, ţinând un mănunchi de fulgere în mână. Braţul stâng este ridicat în sus şi ţinea lancea sau sceptrul care nu s-a păstrat. Piciorul stâng uşor flexat din genunchi, cel drept întins. În pofida câtorva defecte de turnare, trăsăturile reprezentării se remarcă prin proporţii echilibrate şi bun gust.

Din punct de vedere artistic, statueta este o reuşită. Statueta de bronz cu reprezentarea vulturului este realizată şi ea prin aceeaşi metodă menţionată mai sus.

  1. Compact PHOENIX este creat și utilizat exclusiv în procesul restaurării artefactelor, pe suporturi diverse: oase, piatră, sticlă, ceramică, hârtie, textile.
  2. Nivele laser - Scule unelte pentru casa - Scule si unelte
  3. Restaurare modernă | Tele U Craiova
  4. Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor
  5. Viziune minus 13 operație
  6. Vedere neclară la distanță
  7. Cum văd viziunea minus 8
  8. Viziune de căutare

Prezintă mai multe defecte de turnare pe suprafaţa piesei; ochii sugeraţi prin două "pastile" de formă rotundă. Penajul este redat cu ajutorul unor incizii realizate cu dăltiţa, după turnare.

Coada proeminentă servea şi ca punct de sprijin pe soclu.

Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performant

Capul păsării este uşor întors spre stânga, iar în ghearele puternice, acvila ţine un mănunchi de fulgere. Soclul de bronz în formă de mosor este realizat prin turnare goală pe dinăuntru. Pe suprafaţa superioară se păstrează urmele tălpilor lui Jupiter, acolo unde statueta fusese lipită cu plumb topit.

De asemenea, între urmele tălpilor regăsim urmele cozii acvilei, iar mai în faţă, punctul de lipire de la partea inferioară a ghearelor acvilei şi a mănunchiului de fulgere. Se observă un orificiu în care era fixată partea capsule pentru îmbunătățirea vederii a lancei ţinută de Jupiter în mâna stângă 5. Starea de conservare Starea obiectului înainte de restaurare: grupul statuar prezenta depuneri de sol ancrasat şi compuşi de coroziune ai cuprului pe toată suprafaţa Foto 1.

Cele trei piese prezentau miez metalic, dar suprafaţa metalului avea o porozitate ridicată, 5 Bondoc, Filip, Oltenia. Studii şi comunicări. Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter sugerând un aliaj metalic parţial neomogen.

Detaliile erau vizibile vag, amestecul de compuşi de coroziune fiind în strat gros, aderent şi pulverulent pe alocuri Foto 3, 4 şi 5.

vedere încețoșată și boli oculare

Datorită faptului că cele trei piese au fost îmbinate prin lipire cu un aliaj metalic moale, existau urme vizibile care indică faptul că statueta era fixată laser de vizualizare restaurare soclu cu vulturul la picioare v. Foto 5. Investigaţii fizico - chimice Investigaţiile fizico-chimice au fost efectuate în cadrul Muzeului Olteniei Craiova de către investigator conservator chimist Marinela Boicea.

Muzeul Olteniei din Craiova are un laborator de investigaţii fizico — chimice performant dotat cu aparatură modernă şi personal specializat ceea ce a făcut ca la această piesă să se poată realiza o analiză detaliată a stării de conservare şi a materialului constituent.

Nivele laser

La examinarea directă, piesele prezentau la suprafaţă compuşi de coroziune de culoare verde-albastră si depuneri de materiale pământ. Analizele fizico — chimice efectuate au constat din: examinare stereomicroscopică, microfotografii digitale, analize XRF. Examinarea stereomicroscopică a suspectată de tuberculoză pulmonară vizualizarea detaliată a unor suprafeţe de pe piese, aprecierea formelor de coroziune, natura, stabilirea nivelului de degradare rugozitate, microfisuri, intruziuni date de compuşii de coroziune sau intruziuni generate de defecte de turnare sau prelucrare a metalelor.

Cele trei componente au fost examinate individual. Analiza stereomicroscopică a arătat nivelul de degradare a suprafeţei metalului, iar analiza realizată prim spectroscopie de raze X a statuetei Jupiter a măsurat tipul de aliaj şi cantitatea de metale constituente a acestui aliaj. Prezenţa cuprului şi staniului indică un aliaj de bronz, iar existenţa siliciului arată prezenţa solului ancrasat pe suprafaţa metalului Foto 6. La vultur, analiza stereomicroscopică a arătat că piesa are o suprafaţă extrem de rugoasă, cu intruziuni a compuşilor de coroziune şi suprafaţă metalică neregulată.

Aliajul de bronz este similar statuetei, cu mici variaţii a valorilor măsurate, date de grosimea stratului de coroziune v.

tabel de corectare

Foto 7. Postamentul ansamblului prezenta, în urma analizelor, pierderi punctuale de material date de coroziune şi urme de fier, posibil migrate pe suprafaţa metalului în urma contactului cu o piesă de fier din sol Foto 8. În urma rezultatelor obţinute, s-a constatat că piesa a fost executată din bronz, prezintă un miez metalic consistent, dar are un nivel de coroziune activă dată de cloruri.

Descrierea operaţiilor de restaurare Operaţiile de restaurare şi conservare efectuate asupra acestei piese au urmărit îndepărtarea depunerilor de sol, stabilizarea din punct de vedere chimic a metalului constituent, păstrarea patinei, conservarea metalului şi montarea componentelor în Leonard IONESCU poziţia originală6. Documentaţia de restaurare a fost întocmită riguros, toate intervenţiile efectuate fiind notificate şi înregistrate prin fotografii digitale detaliate şi prin înregistrări video a anumitor operaţii de restaurare.

Primul tratament efectuat a fost un tratament de degresare cu soluţie de detergent neionic, conc.

Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor Miercuri, 12 Martieora Spectroscopia cu laser reprezinta noua metoda de renovare si reconditionare a monumentelor ce apartin patrimoniului cultural romanesc, informeaza stiinta. Metoda a fost dezvoltata de catre cercetatorii de la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica de la Magurele si are ca scop investigarea si diagnosticarea pieselor de arta prin mijloace opto-electronice neinvazive si nedistructive. Aceasta tehnologie a fost aplicata cu succes in doua biserici din Bucuresti: Biserica Doamnei construita in si Biserica Stavropoleos construita in In cazul noii metode nu este nevoie sa fie prelevate probe de pe monumentele degradate, pentru a se depista defectele. Zonele in care s-a pictat din nou sau degradarile incipiente se detecteaza si se caracterizeaza automat, printr-o analiza multispectrala de imagine a picturilor.

Între aceste tratamente s-a aplicat o curăţire mecanică prin periere cu perii de plastic, cu micromotor cu perii rotative şi batoane din fibră de sticlă pentru îndepărtarea straturilor grosiere de murdărie. Solubilizarea în apă distilată a sărurilor existente pe piese a permis identificarea prezenţei clorurilor folosind ca indicator o soluţie de azotat de argint.

Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor

Acest tratament a fost aplicat pentru păstrarea patinei, derulat pe laser de vizualizare restaurare perioadă de 7 luni până la eliminarea clorurilor, verificând periodic prezenţa acestora cu metoda precipitării azotatului de argint în reacţie cu lichidul de imersie a piesei.

Testarea s-a făcut cu o soluţie de azotat de argint, conc. Soluţia de declorurare a fost schimbată periodic, la un interval de comentează o nouă viziune zile, iar la fiecare schimbare a soluţiei s-a aplicat un tratament mecanic de curăţire cu perii de plastic şi bicarbonat de laser de vizualizare restaurare. Bicarbonatul de sodiu are proprietatea de a fi uşor abraziv şi este eficient pentru a îndepărta punctual straturile de coroziune de culoare verde carbonat bazic de cupru şi clorură de cupruputând disloca prin această metodă compuşii de pe piesă.

În timpul periajului acesta solubilizează în apa distilată cu care se spală piesele. Spălarea şi neutralizarea finală s-a efectuat tot cu apă distilată şi bicarbonat de sodiu. După scoaterea din baie, excesul de apă a fost eliminat de pe obiecte cu alcool etilic7. Proprietatea acestuia de evaporare rapidă antrenează în acest proces picăturile de apă rămase la suprafaţa obiectelor şi facilitează eliminarea apei şi din microfisurile metalului. Dat fiind faptul că suprafaţa metalului era în continuare acoperită cu un strat compact de carbonaţi de cupru care formau o peliculă destul de rugoasă, mascând detaliile constructive s-a optat pentru aplicarea, în continuare, a unor tratamente eficiente, dar cât mai puţin invazive, cum sunt tratamentul de curăţire cu laser, tratamente de inhibare a coroziunii, consolidare şi conservare în vid Foto Plenderleith, La conservation des antiquites et des oeuvres d'art Paris, Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter Intervenţiile mecanice în zonele inaccesibile sunt destul de limitate fapt pentru care s-a optat pentru continuarea tratamentului de îndepărtare a coroziunii folosind metoda curăţirii cu laser şi păstrarea patinei Foto Metodele convenţionale folosite la curăţarea obiectelor din metal se bazează pe îndepărtarea mecanică şi chimică a produşilor de coroziune şi necesită multă pricepere, sunt mari consumatoare de timp şi nu sunt complet controlate.

O metodă alternativă este utilizarea tehnologiei laser care, în comparaţie cu metodele convenţionale, oferă selecţie, precizie şi un nivel ridicat de control.

Tehnica laser a fost introdusă pentru prima oară la începutul anilor '70 şi este acceptată în prezent ca metodă de restaurare, utilizată cu succes pe mai multe materiale şi tipuri de degradări, permiţând un proces de curăţare progresivă.

Cele mai frecvent utilizate sisteme de curăţare cu laser în restaurare emit pulsuri foarte scurte de lumină infraroşie, de obicei la o lungime de undă de nm. Lumina la această lungime de undă tinde să fie absorbită puternic de multe tipuri de straturi de murdărie şi contaminanţi ai suprafeţelor, în timp ce suprafaţa piesei reflectă puternic această lumină. Într-o anumită măsură, fasciculul laser este capabil să diferenţieze între suprafeţele murdare şi cele curate.