Ar putea să te intereseze

Forumul viziunii 2, Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Conținutul

  video cu tehnici de restaurare a vederii

  Articolul 3 Comisia poate consulta forumul cu privire la orice aspect legat de: a alte inițiative care pot fi întreprinse la nivelul Uniunii pentru a elimina obstacolele din calea interoperabilității TIC; b inițiativele naționale, europene și internaționale privind standardizarea în sprijinul interoperabilității TIC.

  Articolul 4 Componența — Numirea membrilor 1    Forumul este constituit din cel mult 67 de membri. Ei rămân în funcție până la data la care sunt înlocuiți sau până la expirarea mandatului lor.

  punctul de vedere al dezvoltatorului

  Mandatul membrilor poate fi reînnoit. Aceste subgrupuri sunt desființate imediat după ce și-au îndeplinit mandatul. De asemenea, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane sau organizații, astfel cum sunt definite în regula nr.

  dioptrii de vedere pe an

  Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile necesare. Comisia asigură serviciile de secretariat.

  Alți funcționari din cadrul Comisiei care sunt interesați de lucrări pot participa la reuniunile forumului și ale forumul viziunii 2 sale. Articolul 6 Cheltuielile aferente reuniunilor 1    Participanții la activitățile forumului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

  după patruzeci de ani, vederea se deteriorează

  Articolul 7 Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie Pentru Comisie.