Generalitati despre Stres

Cerințele de viziune la locul de muncă

Conținutul

  cerințele de viziune la locul de muncă

  Pentru a soluționa această problemă, în prezent, Organizația Internațională de Standardizare elaborează un nou standard ISO Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale — Cerințe, care va ajuta organizațiile să îmbunătățească siguranța angajaților la locul de muncă, prin minimizarea riscurilor profesionale și crearea unor condiții de muncă mai bune și mai sigure la nivel mondial. Noul standard internațional ISO este elaborat de către un comitet tehnic format din experți din  domeniul sănătății și securității ocupaționale, care are drept obiectiv crearea unui nou sistem de management cu o abordare similară sistemelor de management ISO Sisteme de management de mediu.

  Cerințe cu ghid de utilizare și ISO Sisteme de management al calității. Concomitent, în procesul de elaborare a standardului se vor lua în considerare și alte standarde internaționale din domeniu, cum ar fi standardul britanic OHSAS Managementul sănătății și siguranței ocupaționale, Liniile directoare privind sănătatea și securitatea ocupațională ale Organizației Internaționale a Muncii OIMdiferite standarde naționale și internaționale, precum și convenții în domeniul muncii ale OIM.

  Publicarea noului standard internațional ISO este preconizată pentru luna octombrie Este necesar să precizăm faptul, că sănătatea și securitatea la locul de muncă este și obiectul multiplelor standarde europene, care au drept scop protecția sănătății și vieții angajaților.

  cerințele de viziune la locul de muncă

  Standardele contribuie la proiectarea și fabricarea echipamentelor cerințele de viziune la locul de muncă instrumentelor sigure utilizate în procesele de lucru de către angajați. Totodată, standardele implementate în procesele de lucru care se referă la indicatoarele de securitate, culorile de semnalizare, securitatea obiectelor periculoase industriale etc, previn apariția incidentelor la locul de muncă prin eliminarea sau reducerea la minimum a riscurilor asupra sănătății și securității ocupaționale.

  cerințele de viziune la locul de muncă

  Organizațiile de oricare dimensiuni, atît mari, cît și mici, sînt responsabile de asigurarea și reducerea la minimum a riscului care poate afecta persoanele în urma desfășurării activității lor, precum și a angajaților care efectuează în mod direct activități susceptibile de a prezenta pericol pentru sănătate și viață. Implementarea standardelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale va permite organizațiilor să-și gestioneze eficient riscurile și să-și îmbunătățească performanțele economice și profesionale.

  Notă Accidentele la locul de muncă și bolile rezultate în urma desfășurării activităților profesionale sînt o povară enormă pentru organizații și societate în ansamblu. Anual,  aproximativ 2,3 milioane de oameni mor la locul de muncă exercitînd atribuțiile de serviciu, iar mai mult de de milioane de incidente se soldează cu vătămări sau daune ușoare pentru sănătate, potrivit OIM.

  Toate drepturile rezervate Total vizitatori   Vizitatori ieri    azi    online:9 Tel.

  cerințele de viziune la locul de muncă