Garanție limitată Apple timp de 1 (un) an, exclusiv pentru produse marca Apple

Ce înseamnă 90 view, BMW SECOND HAND - e90

Am gasit 890 de anunturi

Cine sunt oamenii care se ocupă de achizițiile publice: profil general Funcționari publici sau personal contractual, cu studii superioare, cu pregătire de bază în științe cum să refaci viziunea veche, economice sau alte domenii,  iată numai câteva aspecte generale din profilul angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor, din cadrul autorităților contractante.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice A. Datele au fost solicitate printr-un chestionar la care au răspuns 5.

ce înseamnă 90 view

În România există în prezent peste Rezultatele analizei arată că mai mult de jumătate din angajații din autoritățile contractante care se ocupă de proceduri de achiziții publice au statut de funcționari publici, restul fiind personal contractual. Peste o treime dintre angajații care se ocupă de procedurile de achiziții au declarat că acest domeniu le acoperă în întregime activitatea aproximativ 2.

Style Upgrade

Cei mai muți respondenți la chestionar, peste o treime, provin din unitățile administrativ-teritoriale. Analiza a fost realizată cu scopul de a fundamenta și iniția demersurile pentru crearea funcției de consilier pentru achiziții publice în cadrul autorităților contractante și vine să completeze cu date concrete informațiile la nivel de sistem privind pregătirea profesională a personalului din domeniu.

ce înseamnă 90 view

Starea de fapt și soluțiile sunt incluse în documentul de bază al Reformei din sistem: Strategia Națională în domeniul achiziţiilor publice link la Strategie, din sectiunea Legislatie. Documentul arată care este situația, în acest moment, în România: Potrivit legislaţiei în vigoare, fiecare autoritate contractantă trebuie să prevadă în structura sa organizatorică un compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Linguee Apps

Unii funcţionari au ca sarcină exclusivă efectuarea procedurilor de achiziţii, în timp ce alţii efectuează şi alte sarcini permanente, implicarea în achiziţii publice fiind marginală, activată numai în caz de nevoie. În general, personalul care se ocupă de achiziţii are pregătire profesională diferită ingineri, economişti, profesori etc.

ce înseamnă 90 view

În ce înseamnă 90 view mai bun caz, ei pot fi absolvenţii unor cursuri de instruire de scurtă durată, între 4 şi 8 zile, concepute conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de expert achiziţii publice. Nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul achiziţiilor publice din România.

ce înseamnă 90 view

În plus, nu există o diferenţiere formală între un angajat responsabil de achiziţii şi un specialist în achiziţii, deoarece nu există o cultură în privinţa "calificării în domeniul achiziţiilor publice". Mai mult, nu există o legătură între performanţa personalului de achiziţii şi nivelul de remunerare al acestuia. Remunerarea personalului nu este proporţională cu complexitatea muncii şi este necompetitivă comparativ cu salariile personalului ce se ocupă de achiziţii din sectorul privat.

Lipsa unei motivaţii pozitive este recunoscută ca fiind o problemă de sistem.

ce înseamnă 90 view

În Strategia Națională sunt incluse și soluții, precum Introducerea unei cariere profesionale pentru personalul responsabil cu achiziţiile publice și crearea funcției de consilier în achiziții publice. Măsurile care vizează educarea şi formarea în achiziţii publice constau în: i introducerea calificării în achiziţii publice în registrul de calificări din sectorul educaţiei superioare din România.

Contacteaza-ne

Universităţile vor include această calificare în oferta educaţională; ii programe obligatorii de formare în achiziţii publice - incluzând acumularea cunoştinţelor necesare şi a competenţelor solicitate, precum şi dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire în achiziţii publice, specializat şi de durată; iii introducerea unui atestat profesional în achiziţii publice.

De asemenea, se are în vederea stabilirea unui sistem de premiere pentru specialiştii în achiziţii publice. Următorii paşi ce vor fi întreprinşi către profesionalizare vor avea loc în anul prin efectuarea unei analize cost-beneficiu care să determine un sistem de premiere pentru personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.

Reamintim că Strategia națională privind achizițiile publice din România a fost adoptată prin Hotărârea nr. Măsurile prevăzute ce înseamnă 90 view Strategie trebuie implementate în anul Fiind condiționalitate ex-ante impusă de Comisia Europeană, neimplementarea Strategiei poate atrage suspendarea fondurilor europene pentru perioada Persoane responsabile cu difuzarea informațiilor Ana-Maria Ungureanu: